מרכזים קהילתיים פתח תקוה (מקפת)

ספורט אגודות


קוד שם פרטים מחיר לחודש הרשמה
750127139 ברנר חוג סשה - אוגוסט 200 ש"ח 750127139 1 ברנר חוג סשה - אוגוסט 200 ש"ח 200 ₪ הירשם
750127140 ברנר חוג סשה - אוגוסט 300 ש"ח 750127140 1 ברנר חוג סשה - אוגוסט 300 ש"ח 300 ₪ הירשם
750127141 ברנר נבחרת - אוגוסט 300 ש"ח 750127141 1 ברנר נבחרת - אוגוסט 300 ש"ח 300 ₪ הירשם
20103115 טניס שולחן פעם בשבוע 1 - אוגסט 20103115 1 טניס שולחן פעם בשבוע 1 - אוגסט 200 ₪ הירשם
20103116 טניס שולחן פעמים בשבוע 2 - אוגסט 20103116 1 טניס שולחן פעם בשבוע 2 - אוגסט 280 ₪ הירשם
20103117 טניס שולחן פעמים בשבוע 3 - אוגסט 20103117 1 טניס שולחן פעם בשבוע 3 - אוגסט 320 ₪ הירשם
1201015 שחיה סקציה מאסטרס - פעם בשבוע 1201015 1 סקציה מאסטרס - פעם בשבוע 210 ₪ הירשם
1201016 שחיה סקציה מאסטרס - פעמיים בשבוע 1201016 1 סקציה מאסטרס - פעמיים בשבוע 360 ₪ הירשם
1201013 שחיה סקציה נבחרת נוער ובוגרים 1201013 1 סקציה נבחרת נוער ובוגרים 500 ₪ הירשם
1201014 שחיה סקציה נבחרת נוער צעירה 1201014 1 סקציה נבחרת נוער צעירה 210 ₪ הירשם
1201012 שחיה סקציה נבחרת צעירה 1201012 1 סקציה נבחרת צעירה 500 ₪ הירשם
1201009 שחיה סקציה נוער פעמיים בשבוע 1201009 1 סקציה נוער פעמיים בשבוע 360 ₪ הירשם
1201010 שחיה סקציה נוער פעמיים בשבוע 1201010 1 סקציה נוער פעמיים בשבוע 360 ₪ הירשם
1201011 שחיה סקציה נוער פעמיים בשבוע 1201011 1 סקציה נוער פעמיים בשבוע 360 ₪ הירשם
1201008 שחיה סקציה עתודה 4 פעמים בשבוע 1201008 1 סקציה עתודה 4 פעמים בשבוע 420 ₪ הירשם
1201001 שחיה סקציה שנה א פעמיים בשבוע 1201001 1 סקציה שנה א פעמיים בשבוע 360 ₪ הירשם
1201002 שחיה סקציה שנה א פעמיים בשבוע 1201002 1 סקציה שנה א פעמיים בשבוע 360 ₪ הירשם
1201003 שחיה סקציה שנה א פעמיים בשבוע 1201003 1 סקציה שנה א פעמיים בשבוע 360 ₪ הירשם
1201004 שחיה סקציה שנה ב פעמיים בשבוע 1201004 1 סקציה שנה ב פעמיים בשבוע 360 ₪ הירשם
1201005 שחיה סקציה שנה ב פעמיים בשבוע 1201005 1 סקציה שנה ב פעמיים בשבוע 360 ₪ הירשם
1201007 שחיה סקציה שנה ג 3 פעמים בשבוע 1201007 1 סקציה שנה ג 3 פעמים בשבוע 400 ₪ הירשם
1201006 שחיה סקציה שנה ג פעמיים בשבוע 1201006 1 סקציה שנה ג פעמיים בשבוע 360 ₪ הירשם
750127133 ברנר קפסולה 1 - יולי 750127133 1 ברנר קפסולה 1 - יולי 900 ₪ הרישום הסתיים
750127134 ברנר קפסולה 2 - יולי 750127134 1 ברנר קפסולה 2 - יולי 950 ₪ הרישום הסתיים
750127135 ברנר קפסולה 3 - יולי 750127135 1 ברנר קפסולה 3 - יולי 1,050 ₪ הרישום הסתיים
750127136 ברנר קפסולה 4 - יולי 750127136 1 ברנר קפסולה 4 - יולי 1,090 ₪ הרישום הסתיים
750127137 עולמות קפסולה 1 - יולי 750127137 1 עולמות קפסולה 1 - יולי 710 ₪ הרישום הסתיים
750127138 עולמות קפסולה 2 - יולי 750127138 1 עולמות קפסולה 2 - יולי 770 ₪ הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן