מרכזים קהילתיים פתח תקוה (מקפת)

מוסיקה


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
9522004 אורגנית עם אירה זץ - יום ב - כיתה ו שנה חמישית 9522004 22 מורה מטעם הקונסרבטוריון העירוני - נלמד לנגן בקבוצה קטנה יצירות ושירים ישראלים לועזיים וקלאסיים בכיף ובחן. לפרטים אירה 054-7807527 1,800 ₪ הירשם
9522003 אורגנית עם אירה זץ - יום ב - כיתות א-ב מתחילים 9522003 22 מורה מטעם הקונסרבטוריון העירוני - נלמד לנגן בקבוצה קטנה יצירות ושירים ישראלים לועזיים וקלאסיים בכיף ובחן. לפרטים אירה 054-7807527 1,800 ₪ הירשם
9522002 אורגנית עם אירה זץ - יום ב - כיתות ג שנה שלישית 9522002 22 מורה מטעם הקונסרבטוריון העירוני - נלמד לנגן בקבוצה קטנה יצירות ושירים ישראלים לועזיים וקלאסיים בכיף ובחן. לפרטים אירה 054-7807527 1,800 ₪ הירשם
9522001 אורגנית עם אירה זץ - יום ב - כיתות ד-ה שנה שלישית 9522001 22 מורה מטעם הקונסרבטוריון העירוני - נלמד לנגן בקבוצה קטנה יצירות ושירים ישראלים לועזיים וקלאסיים בכיף ובחן. לפרטים אירה 054-7807527 1,800 ₪ הירשם
9522006 אורגנית עם אירה זץ - יום ג - כיתה א מתחילים 9522006 22 מורה מטעם הקונסרבטוריון העירוני - נלמד לנגן בקבוצה קטנה יצירות ושירים ישראלים לועזיים וקלאסיים בכיף ובחן. לפרטים אירה 054-7807527 1,800 ₪ הירשם
9522005 אורגנית עם אירה זץ - יום ג - כיתות ב-ג מתחילים 9522005 22 מורה מטעם הקונסרבטוריון העירוני - נלמד לנגן בקבוצה קטנה יצירות ושירים ישראלים לועזיים וקלאסיים בכיף ובחן. לפרטים אירה 054-7807527 1,800 ₪ הירשם
9522007 אורגנית עם אירה זץ - יום ג - כיתות ג-ד שנה שלישית 9522007 22 מורה מטעם הקונסרבטוריון העירוני - נלמד לנגן בקבוצה קטנה יצירות ושירים ישראלים לועזיים וקלאסיים בכיף ובחן. לפרטים אירה 054-7807527 1,800 ₪ הירשם
9522008 אורגנית עם אירה זץ - יום ג - כיתות ה-ו שנה רביעית 9522008 22 מורה מטעם הקונסרבטוריון העירוני - נלמד לנגן בקבוצה קטנה יצירות ושירים ישראלים לועזיים וקלאסיים בכיף ובחן. לפרטים אירה 054-7807527 1,800 ₪ הירשם
9522009 אורגנית עם אירה זץ - יום ה - כיתה ה שנה שנייה 9522009 22 מורה מטעם הקונסרבטוריון העירוני - נלמד לנגן בקבוצה קטנה יצירות ושירים ישראלים לועזיים וקלאסיים בכיף ובחן. לפרטים אירה 054-7807527 1,800 ₪ הירשם
9522011 אורגנית עם אירה זץ - יום ה - כיתות ד-ו מתחילים 9522011 22 מורה מטעם הקונסרבטוריון העירוני - נלמד לנגן בקבוצה קטנה יצירות ושירים ישראלים לועזיים וקלאסיים בכיף ובחן. לפרטים אירה 054-7807527 1,800 ₪ הירשם
9522012 אורגנית עם אירה זץ - יום ה - כיתות ו-ז ממשיכים 9522012 22 מורה מטעם הקונסרבטוריון העירוני - נלמד לנגן בקבוצה קטנה יצירות ושירים ישראלים לועזיים וקלאסיים בכיף ובחן. לפרטים אירה 054-7807527 1,800 ₪ הירשם
9522010 הגן המוסיקלי עם אירה זץ - ט.חובה-חובה 9522010 22 מורה מטעם הקונסרבטוריון העירוני - לפרטים אירה 054-7807527 1,800 ₪ הירשם
7822001 מוסיקט גילאי 2-4 7822001 22 מוסיקט גילאי 2-4 1,350 ₪ הירשם


© Expo LTD
נא המתן